CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ THIÊN PHÚC
search
Vật tư ý tế Vật tư thí nghiệm Thiết bị y tế Thiết bị khoa học Phần mềm Thiên Phúc
0938 453848
Menu

HÃNG SẢN XUẤT

Sản phẩm khuyến mãi

Chính sách

Phương thức thanh toán

  • Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
  • Tiến độ thanh toán:
    • Thanh toán trước: 40% trong vòng 5 ngày sau khi Hợp đồng có hiệu lực
    • Thanh toán tiếp: 40% khi có thông báo giao hàng
    • Thanh toán phần còn lại : 20%  trong vòng 5 ngày sau khi nhiệm thu kỹ thuật.
backtop
Gọi điện SMS Chỉ Đường